Wizyta SOSW z Zagorzyc

Strefę Aktywizacji i Rehabilitacji dla Mężczyzn Niepełnosprawnych Intelektualnie cyklicznie odwiedzają uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zagorzycach wraz z nauczycielami. Uczniowie chętnie włączają się w zajęcia terapeutyczne w pracowniach: plastyczno-florystycznej, muzykoterapeutycznej, stolarskiej a także na sali doświadczania świata oraz w sali rehabilitacji ruchowej („siłowni”). Cieszymy się, że nowo powstały budynek jest miejscem spotkania i integracji różnych grup społecznych.