Zamówienia – 2019

Artykuły biurowe

Zapytanie ofertowe – [zobacz]

Zapytanie ofertowe II – [zobacz]

Formularz oferty – [zobacz]

Informacja z otwarcia ofert – [zobacz]


Tablica informacyjna

Zapytanie ofertowe – [zobacz]

Formularz oferty – [zobacz]

Wzór umowy – [zobacz]

Informacja z otwarcia ofert – [zobacz]


Odzież ochronna

Zapytanie ofertowe – [zobacz]

Formularz oferty – [zobacz]

Wzór umowy – [zobacz]

Pełnomocnictwo – [zobacz]

Informacja z otwarcia ofert – [zobacz]


Folder reklamowy

Zapytanie ofertowe – [zobacz]

Formularz oferty – [zobacz]

Wzór umowy – [zobacz]

Pełnomocnictwo – [zobacz]

Informacja z otwarcia ofert – [zobacz]


Tablica unijna

Zapytanie ofertowe – [zobacz]

Formularz oferty – [zobacz]

Wzór umowy – [zobacz]

Pełnomocnictwo – [zobacz]

Informacja z otwarcia ofert – [zobacz]


Dekoracje świąteczne

Zapytanie ofertowe – [zobacz]

Informacja z otwarcia ofert – [zobacz]

Pełnomocnictwo – [zobacz]


Markiza tarasowa

Zapytanie ofertowe – [zobacz]

Formularz oferty – [zobacz]

Wzór umowy – [zobacz]

Pytania i odpowiedzi – [zobacz]

Informacja z otwarcia ofert – [zobacz]Rolety rzymskie

Zapytanie ofertowe – [zobacz]

Formularz oferty – [zobacz]

Wzór umowy – [zobacz]

Pytania i odpowiedzi – [zobacz]

Informacja z otwarcia ofert – [zobacz]


Nadzór Inwestorski

Zapytanie ofertowe – [zobacz]

Formularz oferty – [zobacz]

Wzór umowy – [zobacz]

Informacja z otwarcia ofert – [zobacz]


Remont pomieszczeń (roboty malarskie wewnętrzne i posadzkarskie) w budynku                Domu Pomocy Społecznej.

Ogłoszenie, SIWZ + Załączniki – [zobacz]

Informacja dla Wykonawców nr 1 – [zobacz]

Zbiorcze zestawienie ofert – [zobacz]

Informacja o wynikach – [zobacz]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – [zobacz]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia – [zobacz]


Markiza tarasowa

Zapytanie ofertowe – [zobacz]

Zapytanie ofertowe II – [zobacz]

Formularz oferty – [zobacz]

Wzór umowy – [zobacz]

Informacja z otwarcia ofert – [zobacz]

Informacja z otwarcia ofert II – [zobacz]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – [zobacz]Mała oranżeria

Zapytanie ofertowe – [zobacz]

Zapytanie ofertowe 2 – [zobacz]

Formularz oferty – [zobacz]


Tablica unijna pamiątkowa

Zapytanie ofertowe – [zobacz] 

Formularz oferty – [zobacz]

Informacja z otwarcia ofert – [zobacz]


Artykuły biurowe

Zapytanie ofertowe – [zobacz] 

Formularz oferty – [zobacz] 

Informacja z otwarcia ofert – [zobacz]


Zakup małej wieży stanowiącej część doposażenia w projekcie pn.

„Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Miechowie i stworzenie „Strefy Aktywizacji i Rehabilitacji dla Mężczyzn Niepełnosprawnych Intelektualnie”.

Zapytanie ofertowe – [zobacz]

Formularz oferty – [zobacz]

Projekt umowy – [zobacz]

Informacja z otwarcia ofert – [zobacz]Ogłoszenie nr 551309-N-2019 z dnia 2019-05-23 r.

Dostawa wyposażenia w ramach realizacji Projektu: Rozbudowa budynku

 Domu Pomocy Społecznej w Miechowie i Stworzenie „Strefy Aktywizacji i Rehabilitacji dla Mężczyzn Niepełnosprawnych Intelektualnie”.

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Ogłoszenie, SIWZ + Załączniki – [zobacz]

Pytania i odpowiedzi – [zobacz]

Pytania i odpowiedzi  2 – [zobacz]

Pytania i odpowiedzi 3 – [zobacz]

Pytania i odpowiedzi 4 – [zobacz]

Pytania i odpowiedzi 5 – [zobacz]

Pytania i odpowiedzi 6 – [zobacz]

Informacja z otwarcia ofert – [zobacz]

Informacja 0 wynikach – [zobacz]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – [zobacz]


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok

[zobacz]


NADZÓR INWESTORSKI

 nad realizacją zadania, inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej  w Miechowie i stworzenie „Strefy Aktywizacji i Rehabilitacji dla Mężczyzn Niepełnosprawnych Intelektualnie”

zapytanie ofertowe – [zobacz]

formularz oferty – [zobacz]

oświadczenie – [zobacz]

wykaz usług – [zobacz]

wzór umowy – [zobacz]

informacja z otwarcia ofert – [zobacz]


DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH


ogłoszenie – [zobacz]

SIWZ – [zobacz]

zał. 1 – formularz oferty – [zobacz]

zał. 1 a – wykaz – [zobacz]

zał. 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków – [zobacz]

zał. 2 a – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – [zobacz]

zał.2 b – grupa kapitałowa – [zobacz]

zał.3 – wzór umowy – [zobacz]

zał. 4 – klauzula RODO – [zobacz]

Informacja z otwarcia ofert – [zobacz]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – [zobacz]Ogłoszenie nr 664227-N-2018 z dnia 2018-12-27 r.

Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Miechowie i stworzenie „Strefy Aktywizacji i Rehabilitacji dla Mężczyzn Niepełnosprawnych Intelektualnie”

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Ogłoszenie, SIWZ + Załączniki – [zobacz]

Pytania i odpowiedzi – [zobacz]

Informacja z otwarcia ofert – [zobacz]

Ogłoszenie o wyniku postępowania – [zobacz]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – [zobacz]