Kontakt

Dom Pomocy Społecznej w Miechowie

ul. Warszawska 49a, 32-200 Miechów

 

Telefon: +48 41 38 314 90

 

 

 

Inspektor Ochrony Danych:

Katarzyna Gembalska

inspektor@cbi24.pl