Kadry

 

Dyrektor  – Małgorzata Wachacka

Kierownik Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego – Sylwia Żelaśkiewicz-Nowak

Kierownik Działu Opiekuńczo-Wspomagającego – Krzysztof Baran