Realizacja projektów unijnych

Rozbudowa budynku Domu Pomocy  Społecznej w Miechowie i stworzenie „Strefy Aktywizacji i Rehabilitacji dla Mężczyzn Niepełnosprawnych Intelektualnie”.

Projekt współfinansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 związanych z realizacją operacji typu „Rewitalizacja miast: w ramach poddziałania „Rewitalizacja miast średnich i małych”.

Celem projektu jest rozbudowa istniejącego budynku DPS o pomieszczenia przeznaczone do działań aktywizacyjnych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych, kulturalnych i społecznych. Służyć będzie ona podniesieniu jakości życia oraz integracji społecznej mieszkańców DPS, jak i osób spoza zakładu.

Dofinansowanie: 1 482 018,21 zł

Okres realizacji: 2019r.