Park Sensoryczny

PRZEWODNIK PO PARKU SENSORYCZNYM

PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MIECHOWIE, WARSZAWSKA 49A

Czerwiec 2016r. – -[zobacz]

 

Przy Domu Pomocy Społecznej w Miechowie powstał Park Sensoryczny (ogrody terapeutyczne), który pozytywnie wpływa na 5 zmysłów, którymi obdarzony jest człowiek, tj.: SŁUCHU, WĘCHU, WZROKU, SMAKU i DOTYKU.

Odpowiednio skomponowane zestawienia roślin wysyłają bodźce stymulujące ośrodkowy układ nerwowy i pobudzają rozwój narządów zmysłu.

Park powstał z myślą o szczególnych potrzebach użytkowników parku – osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Projekt został wpisany w istniejący układ założenia, obejmuje 5 ogrodów tematycznych, każdy ma za zadanie pobudzać inne zmysły.

Założono również ścieżkę sensoryczną. W pierwszym wnętrzu parkowym mamy OGRÓD DOTYKU, gdzie roślinność stanowią gatunki o zróżnicowanej fakturze i strukturze liści oraz igieł (około 24 gatunków roślin).

Następnie OGRÓD KOLORÓW – tu zastosowano rośliny o intensywnym zabarwieniu, pobudzające zmysł wzroku (około 22 gatunków roślin).

Kolejny to OGRÓD DŹWIĘKÓW, gdzie zmysł słuchu pobudzi szum wysokich traw i dzwonków (około 5 gatunków roślin). W OGRODZIE ZAPACHU dominują rośliny o intensywnym zapachu (około 20 gatunków roślin).

Dla pobudzenia zmysłów smaku został odtworzony sad owocowy (około 41 sztuk drzewek i krzewów owocowych). Dokonano ponad 1130 nasadzeń.

Na terenie parku zamontowano urządzenia do ćwiczeń i zabaw, dominują urządzenia służące do bujania, utrzymywania równowagi i balansowania. Urządzenia rozmieszczone są na terenie całego obszaru objętego opracowaniem, w północno – zachodniej części zlokalizowano ich najwięcej, towarzyszy im drewniana altana.

Na terenie parku znajduje się boisko do piłki siatkowej oraz palenisko na ognisko otoczone drewnianymi ławkami. Ponadto Park stwarza warunki do życia dla różnorodnych gatunków fauny i flory, zwiększa produkcję tlenu poprzez nasadzenie gatunków drzew i krzewów, nawilża oraz oczyszcza powietrze, umożliwia Użytkownikom Ogrodu – przede wszystkim Mieszkańcom Domu oraz dzieciom niepełnosprawnym – obserwowanie życia przyrody, pielęgnowanie i wykorzystanie jej do celów terapeutycznych.

Park podniesie jakość życia mieszkańców poprzez stymulację polisensoryczną w naturalnym środowisku, umożliwi użytkownikom Ogrodu obserwację różnorodności występujących tam gatunków roślin i zwierząt, przebiegu pór roku i rozpoznawania ich, kształtuje również poczucia estetyki wśród Użytkowników Ogrodu oraz uwrażliwia ich na różnorakie problemy natury.

Odbiorcami terapii będą mieszkańcy DPS, czyli dorośli mężczyźni z niepełnosprawnością intelektualną, w tym osoby poruszające się na wózkach, niedowidzące, niedosłyszące, z cechami autystycznymi i współistniejącymi rozpoznaniami psychiatrycznymi. Z ogrodów korzystać mogą również dzieci i młodzież niepełnosprawna z okolicznych szkół i przedszkoli, mieszkańcy innych DPS, uczestnicy WTZ, ŚDS i ZAZ.

W ramach integracji ze społecznością lokalną park będzie udostępniony również dla wszystkich innych osób zarówno pełnosprawnych, jaki i niepełnosprawnych. Z ogrodu korzystać mogą osoby w różnym przedziale wiekowym.