PROMYK

Stowarzyszenie „PROMYK NA GÓRCE”

ul. Warszawska 49A, 32-200 Miechów

Nr KRS 0000398879

e-mail: promyknagorce@op.pl

Nr konta: 67 1020 2892 0000 5102 0469 6425

PRZEKAZ BANKOWY