Zamówienia – 2018

Ogłoszenie nr 664227-N-2018 z dnia 2018-12-27 r.

Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Miechowie i stworzenie „Strefy Aktywizacji i Rehabilitacji dla Mężczyzn Niepełnosprawnych Intelektualnie”

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Ogłoszenie, SIWZ + Załączniki – [zobacz]

Pytania i odpowiedzi – [zobacz]

Informacja z otwarcia ofert – [zobacz]

Ogłoszenie o wyniku postępowania – [zobacz]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – [zobacz]

 


Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej

Zapytanie ofertowe – [pobierz]

Mapa – [zobacz]


Ogłoszenie nr 650230-N-2018 z dnia 2018-11-20 r.


Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Miechowie i stworzenie
„Strefy Aktywizacji i Rehabilitacji dla Mężczyzn Niepełnosprawnych Intelektualnie”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Ogłoszenie – [zobacz]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – [zobacz] 

Informacja dla Wykonawców – [zobacz] 

Pytania i odpowiedzi –  [zobacz] 

Informacja z otwarcia ofert – [zobacz]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – [zobacz]Adaptacja hydroterapii na pokój mieszkalny

Zapytanie ofertowe – [pobierz]


Zakup kompletnego pieca konwekcyjno – parowego

Zapytanie ofertowe – [zobacz]


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

w Domu Pomocy Społecznej w Miechowie ul. Warszawska 49a

na 2018 rok

 

AKTUALIZACJA

 

Lp
Przedmiot zamówienia
Rodzaj zamówienia
Szacunkowa wartość zamówienia w PLN
Tryb przetargu
Przewidywany termin wszczęcia przetargu
1.
Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Miechowie i stworzenie Strefy Aktywizacji i Rehabilitacji dla Mężczyzn Niepełnosprawnych Intelektualnie.
Roboty budowlane
2 029 377,00
Przetarg nieograniczony
IV kwartał
2.
Nadzór inwestorski
Usługa
31 619,00
Przetarg nieograniczony
IV kwartał
3.
Adaptacja hydroterapii na pokój mieszkalny oraz malowanie ścian i zmiana podłóg w pokoju mieszkalnym
Roboty budowlane
36 798,00
Regulamin wewnętrzny
procedury zgodnie z art.4 pkt.8 PZP
IV kwartał


Ogłoszenie nr 548438-N-2018 z dnia 2018-04-20

Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Miechowie i stworzenie

„Strefy Aktywizacji i Rehabilitacji dla Mężczyzn Niepełnosprawnych Intelektualnie”

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Ogłoszenie – [zobacz]

Informacja o zmianie ogłoszenia – [zobacz]

Pytania i odpowiedzi – [zobacz]

Zawiadomienie – [zobacz]

Informacja z otwarcia ofert – [zobacz]Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

w Domu Pomocy Społecznej w Miechowie ul. Warszawska 49a

na 2018 rok

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Szacunkowa wartość zamówienia w PLN

Tryb przetargu

Przewidywany termin wszczęcia przetargu

Uwagi

1.

Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Miechowie i stworzenie Strefy Aktywizacji i Rehabilitacji dla Mężczyzn Niepełnosprawnych Intelektualnie.

usługa

1 931 739,00 zł

Przetarg nieograniczony

II kwartał


Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Miechowie

Ogłoszenie – [zobacz]

Informacja z otwarcia ofert – [zobacz]