Zakres działania Domu

Celem Domu jest zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających, społecznych i religijnych na poziomie obowiązującego standardu.

Dysponujemy pokojami jedno, dwu, trzy osobowymi. W budynku jest winda, wykonane są podjazdy dla osób niepełnosprawnych.

Zapewniamy naszym Mieszkańcom trzy podstawowe posiłki dziennie: śniadanie, obiad i kolacje oraz podwieczorek.

Dla osób na diecie przygotowujemy indywidualne zestawy. Dla tych, którzy nie opuszczają pokojów - donosimy posiłki i karmimy.

Wolny czas w domu można spędzić na zajęciach: muzykoterapii,  terapii zajęciowej, świetlicy.

Potrzeby religijne Mieszkańcy mogą zaspokoić w naszej kaplicy, w której co niedzielę i święta sprawowana jest Msza Święta. Dwa razy w tygodniu odbywają się spotkania z księdzem kapelanem.

Każdy Mieszkaniec naszego domu objęty jest opieką lekarza rodzinnego oraz lekarza psychiatry. Nad stanem zdrowia naszych Mieszkańców czuwają pielęgniarki, psycholog, opiekunowie i rehabilitantka. Wykonujemy min. zabiegi rehabilitacyjne, masaże, ćwiczenia na Atlasie i rowerku rehabilitacyjnym oraz prowadzimy rehabilitację przyłóżkową.

Każdemu Mieszkańcowi pomagamy z taką samą troską i zaangażowaniem.

Na terenie DPS-u funkcjonuje Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy (w skład zespołu wchodzą: psycholog, terapeuta, instruktor terapii zajęciowej, instruktor d/s kulturalno - oświatowy, pracownik socjalny, asystent osoby niepełnosprawnej, technik fizjoterapii, opiekunowie, pielęgniarki, pokojowe), którego najważniejszym zadaniem jest przygotowanie i realizacja Indywidualnego Planu Wsparcia Mieszkańca z uwzględnieniem stanu zdrowia, sprawności psychofizycznej, sytuacji bytowej i socjalnej. Ponadto pomagamy naszym Mieszkańcom podjąć decyzję w sprawie wyboru  pracownika pierwszego kontaktu oraz współpracujemy z rodzinami Mieszkańców.

Budynek i jego otoczenie nie ma barier architektonicznych, ma zamontowaną windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, funkcjonuje system przyzywowo - alarmowy.

W budynku znajdują się:

                                                                                                 

W zakresie wyżywienia i organizacji posiłków Mieszkańcom domu zapewnia się co najmniej trzy posiłki dziennie oraz możliwość otrzymania posiłku dodatkowego oraz posiłku dietetycznego. Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje są dostępne przez całą dobę.

                                                                                                        

powrót