Zakaz odwiedzin mieszkańców

Zgodnie z zarządzeniem nr 9/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Miechowie z dnia 11.03.2020 r. wprowadza się zakaz odwiedzin mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Miechowie.

Zakaz odwiedzin obowiązywać będzie do odwołania.